[NUUG kart] stile?

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Tue Sep 22 23:26:15 CEST 2009


De stengslene her i Røyken som jeg ønsker å markere på kartet er satt
opp for å hindre gjennomkjøring med motorkjøretøy. At syklistene må
redusere farten for å komme igjennom er en bivirkning. Noen av disse
stengslene kan av utseende ligne på avbildningen av cycle_barrier,
andre kan bestå av ett eller to betongelementer som er satt ut i
veien. Det er ihvertfall viktig at det ved ruteplanlegning for
bilkjøring ikke legges opp en rute som får kjoerturen til å ende mot
en sånn sperre.
Hilsen Bjørn


On 9/22/09, Gustav Foseid <gustavf at gmail.com> wrote:
> 2009/9/22 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>
>
>> Det jeg har sett av sperrer i Norge ser stort sett annerledes ut,
>> antageligivis fordi vi her har et behov for komme fram med brøytebiler og
>> da
>> må ting utformes litt annerledes. Funksjonelt fyller de stort sett samme
>> oppgave som en bollard.
>>
>
> Her er noen stengsler jeg fant på veg hjem fra jobb i går:
> http://www.foseid.no/gustav/gallery/main.php?g2_itemId=1330
>
> Jeg tror disse dekker stort sett de typene som er vanlig i Oslo. Noen av dem
> er lette å si hvordan skal tagges, andre er litt mer vriene.
>
>  - Gustav
>

-- 
Sent from my mobile device


More information about the kart mailing list