[NUUG kart] Grader av åpne data

Kjetil Kjernsmo kjetil at kjernsmo.net
Sat Dec 18 11:55:25 CET 2010


Hei!

Jeg har notert meg at mye av problemet med å få ut kommunegrensene består i å 
få folk til å forstå at en PDF ikke er særlig brukbar som *data*, det er 
hverken granulært nok eller praktisk mulig å få ut dataene.

Jeg tror det vil være nyttig å bruke begrepsapparatet som Tim Berners-Lee 
begynte å bruke på Gov 2.0 Expo i Washington i sommer. Det er vel oppsummert 
her:
http://inkdroid.org/journal/2010/06/04/the-5-stars-of-open-linked-data/
men også selve videoen er vel verdt å få med seg.

Denne måten å framstille data på, der man får stjerner etter hvor nyttige 
dataene er, tror jeg er veldig riktig. Dessuten blir forvaltningen bombadert 
med dette nå, det dukker opp i alle eGov-sammenhenger, det ligger til grunn 
for data.gov.uk, det dukker opp i rapporter som forvaltningen bestiller om 
åpne data osv. Dette er noe som sakte siger inn.

Dermed er det mulig å stryke dem litt med hårene og si at "jo, tusen takk for 
PDFen, men den har dessverre begrenset nytteverdi, siden det bare er en-
stjerners data. For å kunne gjøre $foo trenger vi tre-stjerners data". 

Ved å gjøre dette reduserer man sitt eget (vårt) problem fra at man trenger å 
forklare at det er grader av åpenhet og nytte ved data, til å kun trenge å 
forklare overfor forvaltningen hvorfor bare 3-stjerners data oppfyller 
begjæringen om innsyn. Det er formodentlig enklere når man får et felles 
begrepsapparat å forholde seg til.

Og så kan man også vise til
http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/star-scheme-by-example/
der man får eksempler og mer forklaring.

Vi hadde en lang diskusjon om temaet på Linked Open Data Hackfest for to uker 
siden, og de som jobber praktisk med dette, finner at det er de tre første 
stjernene som er det viktige akkurat nå. For meg som akademiker benytter jeg 
meg av privilegiet av å se på fra 3 til 5 stjerner som det mest interessante. 
:-)

Kjetil
-- 
Kjetil Kjernsmo
Ph.d Research Fellow, Semantic Web
kjetil at kjernsmo.net
http://www.kjetil.kjernsmo.net/


More information about the kart mailing list