[NUUG kart] Status på kommunegrensene

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Fri Feb 5 11:16:23 CET 2010


Den 4. feb. 2010 kl. 23.47 skrev Petter Reinholdtsen:
> 
> Hvilke lover er det du tenker på her?  Jeg er kjent med at
> offentlighetsloven er relevant, og der forstår jeg det slik at
> kommunegrenseplasseringene er offentlig informasjon.  Hvilke lover er
> det som sier at de ikke er det?
> 
> Vennlig hilsen,
> -- 
> Petter Reinholdtsen

"Forskriften til offentlighetsloven gir hjemmel for å ta betaling for innsyn i geografisk informasjon." Det er ingen untak som kan omhandle kommunegrensene slik eg ser det. Dersom dette er tilfellet kan kartverket be oss om å "kjøpe ut" kommunegrensene.

Men i åndsverklova §9 ( http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-001.html#9 ) står det at utredninger som gjelder offentleg myndigheisutøvelse og er utgitt av det offentlige er utan vern av denne lova.

Dette er dei to sterkaste argumentene og begge argumentene har hjemmel i lovene. Spørsmålet er her kva argument som er "best". Det er òg mulig at avgjørelsen blir meir politisk og at skjølv om me har rett kan avgjørelsen vere så kritisk for kartverkets virke og at politikarane ikkje vurderte denne situasjonen her når lovene blei skreve at kartverket kan få rett. Skal me anke på ein slik avgjørelse må me nesten skaffe oss nokon advokatar.

Men me håper på at dette ikkje skjer.

Gnonthgol
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100205/731aa87a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list