[NUUG kart] Fwd: Re: WMS til N5000

Jarl Mosand jarlmos at frisurf.no
Tue Feb 9 22:23:35 CET 2010


Jeg er i ferd med å legge inn grensen for min kommune (Frøya)og
tilstøtende kommuner.

1. Min kommune deler grense med landgrensen. Skal jeg tagge den som
kommunegrense? jeg må i så fall lage den ettersom nåværende grense er feil.

2. Noen av de tilstøtende kommuner deler grense med fylkesgrensen. Skal
jeg gjøre noe for å tagge det eller vente til andre gjør hele
fylkesgrensen? Jeg kan gjerne gjøre Trøndelagsgrensen. Er det først til
mølla eller er det organisert?På Mon, 08 Feb 2010 22:02:37 +0100, skrev Gustav Foseid
<gustavf at gmail.com>:

> 2010/2/8 Eirik U. Birkeland <eirbir at gmail.com>
>>
>> P.S. Desse kommunegrensene går utanfor den kystgrensa som er definert
>> for Noreg i http://www.openstreetmap.org/browse/way/44490551 bør den
>> endrast?
>
> Den burde vært slettet og erstattet med riktige data. Så vidt jeg kan
> se er den linja der mer eller mindre fri fantasi.
>
> Riktig sjøgrense for Norge er grensa for territorialfarvannet, som går
> 12 nm (22224 meter) utenfor grunnlinja. Grunnlinja er definert i
> Forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge.
> Den kan hentes ned fra
> http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020614-0625.html
>
> Det er en ugjort jobb med å konvertere dette til OSM og få laget ei
> linje i rett avstand. Både grunnlinja og grensa for
> territorialfarvannet bør legges inn.
>
> Dette er ei forskrift, så her er det ingen opphavsrettsproblematikk.
>
>  - Gustav
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
Sendt med Operas revolusjonerende e-postprogram: http://www.opera.com/mail/More information about the kart mailing list