[NUUG kart] Søking

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Fri Jan 1 11:51:09 CET 2010


 Mandag 10. august 2009 23.39.13 skrev Knut Arne Bjørndal :
> 
> Det jobbes for tiden med en helt ny namefinder, så jeg ville ikke
> brydd meg så hardt om hva den gamle finner/ikke finner.
> 
> Det fins noe som jeg tror er en utviklingsversjon (ingen garanti om at
> denne er den siste) på http://dev.openstreetmap.org/~twain/
> 
> Om den ikke finner navnene dine er det noe å melde tilbake til han som
> utvikler dette. Han er av og til på irc, jeg kan evt. videreformidle
> tilbakemeldinger.
> 

Det virker som om søkingen går mye bedre nå ved hjelp av OpenStreetMap 
Nominatim. Jeg finner alle navn jeg søker på ser det ut til.
-Bjørn


More information about the kart mailing list