[NUUG kart] Diverse nybegynnerspørsmål

Mats Taraldsvik mats.taraldsvik at gmail.com
Sat Jan 9 22:34:07 CET 2010


On Sat, 2010-01-09 at 15:36 +0100, Einar Ryeng wrote:
> On Fri, Jan 08, 2010 at 07:24:07PM +0100, Mats Taraldsvik wrote:
> > 
> > Jeg har fulgt med på osm i lengre tid, men først da jeg kom hjem til
> > jul, og så hvor dårlig det stod til på Sofiemyr (Oppegård, Akershus),
> > registrerte jeg meg. Hadde vært flott om noen kunne sett over litt rundt
> > Tømteveien, for å se om det er noen åpenbare feil.
> 
> Hei og velkommen!
> 
Takk for det!

> Jeg antar det er du som har brukernavnet meastp? Jeg sitter og ser litt
> kjapt rundt i området nå, og generelt ser det bra ut. Det er enkelte hus
> som ikke har fått building=yes og som derfor ikke rendres. 
> 
Nei, jeg tenkte å rendre dem først når jeg har satt på husnummer.

> Det er også kjekt om du retter opp vinklene på de husene som skal være
> rettvinklede, men jeg ser ikke noen lett måte å gjøre det i potlatch.
> Om du fyrer opp JOSM kan du rette opp vinkler ved å merke veien og
> trykke på «q». Dersom du ikke vil rote deg inn i JOSM ennå kan du si fra
> her så kan noen andre gjøre det for deg.
> 

Å tegne etter yahoo sine flybilder blir jo ganske unøyaktig uansett, så
jeg har ikke vært så nøye på det. Tenkte det var viktigere å få hus og
nummer på plass først. Jeg har ikke begynt i JOSM enda, tar det kanskje
etter hvert.

> > Skal fotgjengeroverganger ha en node i veien som krysses, slik jeg har
> > gjort?
> 
> Ja. Alle steder der veier krysses på en slik måte at man kan gå fra den
> ene veien til den andre skal det være en node i krysset. På gangbroer og
> -tunneler skal det ikke være det.
> 
Ok.

> > I Bjørnstjerne Bjørnsons vei har rekkehusene innkjøring forbudt (unntak
> > for de som bor der, men bare for å stå i veien midlertidig ). Bør jeg
> > tagge med highway=residental og access=destination i stedet for gang- og
> > sykkelsti?
> 
> Litt subjektivt. Jeg mener man ikke skal merke gang- og sykkelsti med
> mindre det faktisk er det, dvs skiltet med 522, eller at det er helt
> åpenbart at det er det men skiltingen mangler. Sannsynligvis er det noen
> her som er lettere uenige med meg.


> Innkjørsler og småveier som ikke har et eget navn angis vanligvis med
> highway=service pluss eventuelle access-begrensninger. Jeg antar denne
> lille veien som går ut fra Bjørnstjerne Bjørnsons vei burde vært
> service: 
> http://www.openstreetmap.org/browse/way/47751282
> 

Jeg er usikker på om den veien er en del av Bjørnstjerne Bjørnsons vei -
rekkehusene som ligger inntil den, har adresse Bjørnstjerne Bjørnsons
vei.

Jeg lurer også på veien litt lenger ned (der jeg har merket opp noen
rekkehus). Der er altså innkjøring forbudt, og i enden av veien, der
hvor Einerveien begynner, er det en bom. (Hvordan tagger jeg den? Det er
en bom som delvis dekker veien, av metall.)

Jeg har tagget den delen som service, også, med name=Bjørnstjerne
Bjørnsons vei.

> > Hvordan skal jeg tagge rekkehus?
> 
> Tja, litt opp til deg selv. Jeg har bare tagget dem som building=yes,
> men det går også å gi andre verdier til building-taggen. Blant annet
> brukes building=residential. Tror ikke det har vært noen større
> diskusjon om dette. At det i hovedsak er boliger går jo fram av at man
> legger en landuse=residential rundt boligfeltet.
> 

Jeg tenkte mest på husnummer. Må jeg lage én for hele bygningen, og
mindre bygninger inni denne, som jeg tagger med husnummer? Dele opp
rekkehuset i enkeltnummer?

> > Barnehager (bygningene), vises ikke i kartet. Skal jeg legge til
> > building=yes?
> 
> Ja.
> 
> > Hvordan skal jeg tagge områder som også har et symbol/en tilhørende tag?
> > Parkeringsplasser har jeg f.eks tagget selve plassen med
> > amenity=parking, men også satt på et P-symbol (bruker potlatch), altså
> > en enkeltnode med samme merking. Ser det er gjort slik på skolene
> > (Oppegård videregående skole osv.)...
> 
> Det er ikke vits å legge en ekstra node på parkeringsplasser. Et område
> med amenity=parking er nok. Grunnen til at man gjør dette på skoler er
> når man ønsker å angi plasseringen av bygningen i tillegg til
> skoleområdet. 
> 

Ah. Ikke slik det er gjort for Oppegård videregående, altså? Der er bare
bygningen del av "området", og enkeltnoden kommer på toppen i tillegg.

> > Har en flytebrygge på Kolbotnvannet (-tjernet). Holder det med
> > bridge=yes, layer=1 på denne?
> 
> man_made=pier
> floating=yes
> layer=1
> 

Altså, det er en flytebrygge som "bro" - ikke båtplass. Fortsatt det
samme? (Du ser vannet på andre siden av togsporet.

> > Ble en del spørsmål, og noen ligger sikkert på osm-wiki, enda jeg har
> > forsøkt å lete opp en del av dette.
> 
> Velkjent problem. Wikien er ikke spesielt enkel å lete i.
> 

Mats
More information about the kart mailing list