[NUUG kart] Diverse nybegynnerspørsmål

Mats Taraldsvik mats.taraldsvik at gmail.com
Mon Jan 11 19:21:30 CET 2010


On Mon, 2010-01-11 at 09:45 +0100, Sverre Didriksen wrote:
> Einar Ryeng at nuug.no wrote on 09.01.2010 15:36:33:
> 
(...)
> 
> Hei
> 
> Jeg har brukt highway=living_street på rekkehusfelt da jeg synes det er 
> mer korrekt, se 
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dliving_street.
> 

Det er oversatt som gatetun i tabellen, og dette er det vel egen
skilting for? Det er kanskje ingen fasit, det som står i den tabellen?

> -Sverre
> 

Mats

> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
More information about the kart mailing list