[NUUG kart] Diverse nybegynnerspørsmål

Mats Taraldsvik mats.taraldsvik at gmail.com
Mon Jan 11 21:35:31 CET 2010


On Mon, 2010-01-11 at 21:29 +0100, Ragnar Anfinsen wrote:
> 
> On 11. jan. 2010, at 20.20, Mats Taraldsvik wrote:
> 
> > > (...)
> > > > Jeg lurer også på veien litt lenger ned (der jeg har merket opp
> > > > noen
> > > > rekkehus). Der er altså innkjøring forbudt, og i enden av veien,
> > > > der
> > > > hvor Einerveien begynner, er det en bom. (Hvordan tagger jeg
> > > > den? Det er
> > > > en bom som delvis dekker veien, av metall.)
> > > 
> > > Se på listen over barrier-tagger om du finner noe som passer.
> > > 
> > 
> > barrier=gate ser ut til å være det nærmeste, men bommen dekker bare
> > 2/3
> > av veien, slik at syklister og fotgjengere kan passere uten
> > problemer,
> > mens motorkjøretøyer ikke kan passere. Blir det da riktig med
> > barrier=gate?
> > 
> > 
> 
> Jeg bruker barrier=cycle_barrier til
> slike: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dcycle_barrier
> 

Joda, jeg tenkte på den også, men bommen jeg snakker om her, kan åpnes.
Den passer muligens bedre, men er altså ikke helt presis.

> 
> Ragnar

Mats
More information about the kart mailing list