[NUUG kart] Spikkestad, Drammen, Norge

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Jan 25 22:16:49 CET 2010


Hei

On 25. jan. 2010, at 21.53, Bjørn Kvisli wrote:
> Når jeg søker etter Spikkestad på www.openstreetmap.org gir OpenStreetMap 
> Nominatim disse tre treffene:
> 
> Village Spikkestad, Drammen, Norge
> Farm Spikkestad, Norge
> Railway Station Spikkestad, Tegleverksveien, Drammen, Norge
> 
> Men Spikkestad ligger slett ikke i Drammen slik Nominatim påstår. Jeg kan ikke 
> se noe i dataene som plasserer disse tre stedene i Drammen . Vet noen hvorfor 
> 1. og 3, oppføring plasseres i Drammen, men ikke 2.  Plasseringen av stasjonen 
> i Tegleverksveien er også tvilsom. Det er ihvertfall en annen vei som fører 
> rett til stasjonen.

Nominatim gjør mye automagi og gjetting for å kompansere for at OSM stort sett ikke har noe hierarki over stedsnavn, og det er ikke alltid at det blir 100%.

Men iflg. http://no.wikipedia.org/wiki/Spikkestad gjetter faktisk nominatim rett her (for i alle fall en definisjon av rett).

Ang. gårdstreffet så kan du se på http://nominatim.openstreetmap.org/details.php?place_id=8641259 at det også plasseres innunder Drammen, det vises bare av en eller annen grunn slik i den korte beskrivelsen.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100125/6092aa29/attachment.bin 


More information about the kart mailing list