[NUUG kart] Spikkestad, Drammen, Norge

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Jan 25 23:11:36 CET 2010


On 25. jan. 2010, at 22.47, Bjørn Kvisli wrote:

> Mandag 25. januar 2010 22.16.49 skrev Knut Arne Bjørndal :
>> Hei
>> 
>> 
>> Nominatim gjør mye automagi og gjetting for å kompansere for at OSM stort
>> sett ikke har noe hierarki over stedsnavn, og det er ikke alltid at det
>> blir 100%.
>> 
>> Men iflg. http://no.wikipedia.org/wiki/Spikkestad gjetter faktisk nominatim
>> rett her (for i alle fall en definisjon av rett).
> 
> Allikevel tøver Nominatim. Når man skal plassere en jernbanestansjon eller et 
> tettsted bør det ihvertfall ikke plasseres i nabokommunen. Jeg tviler på  at 
> Nominatim bruker Wikipedias tettstedsdefinisjon. Denne er vel ikke særlig godt 
> kjent. Drammen er en by og en kommune, og der ligger ikke Spikkestad.

Ikke enig. Drammen er også et sted som strekker seg langt ut over kommunegrensen, og det er stedet og ikke kommunen nominatim kobler Spikkestad til.

Og den bruker helt sikkert ikke tekstdefinisjonen nei, men den og SSBs algoritmer er her forholdsvis enige om hvor stort Drammen er. Husker ikke i farten de nøyaktige kriteriene SSB bruker, men det er enkelt sagt sammenhengende område med tett bebyggelse.

> Det er vel ikke så lett å plassere et sted dersom vi ikke oppgir  
> plasseringen. Jeg har prøvd med is_in=Røyken på village-oppføringen uten at 
> det hjalp. Dette tilføyde jeg imidlertid den 17. januar så det er kanskje ikke 
> kommet ut til søkemotoren ennå. Jeg får vente å se.

Du kan jo prøve å putte is_in=Røyken;Akershus;Norway på Spikkestad og is_in=Drammen;Akershus;Norway på Drammens city-node hvis du syns det er så viktig å få Spikkestad ut av Drammen.

Kanskje evt. se på is_in:municipality og lignende tagger, vet ikke hva nominatim bruker hvordan (tror det er et ganske komplekst tema...)

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100125/b3909771/attachment.bin 


More information about the kart mailing list