[NUUG kart] Brede stier

Edward Welbourne eddy at opera.com
Mon Jun 7 10:10:07 CEST 2010


> 2. Track brukes om veier der 4-hjuls motorisert kjøretøy faktisk blir 
> benyttet fra tid til annen, selv om den primært benyttes av gående.

ikke enig: en track kan helt mulig ikke vær bred nok til en barnevogn,
glem motorisert kjøretøy !

	Eddy.


More information about the kart mailing list