[NUUG kart] Skogsbilveier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Jun 28 14:25:07 CEST 2010


Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com> wrote on 28.06.2010 12:46:03:

....

> 
> Det er sant. Enkelte plasser passer det ikkje med highway=track sjølv om 

> det er søkt om landbrukstøtte. Her må du velge mellom tertiary, 
> unclassified og service. Det er ikkje så lett å finne ut av det med så 
> uklare definisjonar.
> 
> Ellers så kan track brukes til mykje. tracktype=grade1 er definers som 
> asfaltert eller hard grus. Dette er ofte høgare standard en ein vanlig 
> norsk skogsbilveg. Eg meinar at dei fleste skogsbilvegar bør ha 
tracktype 
> 1 eller 2 kansje 3 dersom det er påkrevd med god bil. 4 og 5 er berre 
til 
> traktorer og atv (evt. terrengbiler).


Jeg tror forskjellende mellom land er så store at vi ikke direkte kan 
oversette beskrivelsen fra England, hvor denne er definert.  Der tror jeg 
at alt som er beregnet for bilkjøring er asfaltert.  Eddy kan sikkert evnt 
si litt om det.  I Norge er det ikke slik.  Det gjør ting mer komplisert. 
Det er derfor jeg mener skogsbilvei normalt bør klassifiseres som 
unclassified i mange tilfeller.

Ta en titt på grade 3, 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Surface_grade3.jpg. Den er langt 
under det jeg kaller skogsbilvei.  Vedlagt finner dere 2 bilder.  Vei1 
synes jeg matcher grade 3, og de fleste vil kalle dette traktorvei. Vei2 
derimot, er slik jeg opplever de fleste skogsbilveier. De er fint kjørbare 
med vanlig bil, og brukes også til andre ting enn jordbruk og skogsdrift. 
Og etter min mening er denne veien, justert for norske forhold, bedre enn 
grade 5. Og den bør etter min mening tagges som unclassified eller 
service.  Da vil den også bli vei på alle kart laget ut fra OSM, og ikke 
traktorvei.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: vei1.JPG
Type: image/jpeg
Size: 898253 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100628/05655549/attachment-0001.jpeg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: vei2.JPG
Type: image/jpeg
Size: 789248 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100628/05655549/attachment-0002.jpeg 


More information about the kart mailing list