[NUUG kart] Fwd: Nordisk OSGeo chapter

Geir Aalberg geira at met.no
Wed Nov 3 17:11:54 CET 2010


Jeg registrerer med overraskelse at responsen på dette innlegget har 
vært øredøvende stillhet. Det er kanskje slik at navnet Statens kartverk 
har ført til at innholdet har blitt filtrert ned i /dev/null? I så fall 
anbefaler jeg at man tenker seg om en gang til.

Saken gjelder altså starting av et lokalt chapter av OSGeo, som er:

> The Open Source Geospatial Foundation, or OSGeo, is a not-for-profit organization whose mission is to support and promote the collaborative development of open geospatial technologies and data. [...] The foundation's projects are all freely available and useable under an OSI-certified open source license.

Blant målene deres [1] kan nevnes:

* To promote freely available geodata - free software is useless
   without data.
* To promote the use of open source software in the geospatial industry
   (not just foundation software) - eg. PR, training, outreach.
* To encourage the implementation of open standards and standards-based
   interoperability in foundation projects.

Ikke så veldig ulikt hva NUUG driver med innen geodata, med andre ord.

De sponser også utvikling av en rekke programvareprosjekter. Både 
MapServer og OpenLayers (som vel begge brukes av Open Streetmap) er 
offisielle OSGeo-prosjekter. De publiserer også en Xubuntu-basert 
Live-CD med en mengde fri geoprogramvare og -data (som jeg har brukt 
daglig på jobb i to måneder siden disken røyk pga strømbrudd).

Da Trond Michelsen og undertegnede (begge ansett i Met.no, samt 
tidligere i styret for Oslo.pm og NUUG-medlemmer) nylig var på 
FOSS4G-konferansen (Open Source Geospatial Software) snakket vi med Jeff 
McKenna [2] om å starte et norsk chapter, og å dra veksler på NUUG og 
OSM-prosjektet i den forbindelse. Imidlertid var tydeligvis også andre 
kommet på den ideen, og like etterpå kom da henvendelsen under fra en 
initiativtager hos Statens kartverk.

Hittil er det en overveldende majoritet av statlige organer blant 
interessentene, anført av Kartverket, Norges geologiske undersøkelse, 
AVINET og Met.no på den norske siden, samt et par firmaet. Ingen 
uavhengige organisasjoner som fronter fri programvare eller data har 
meldt noen interesse, og bortsett fra Met.no som har en åpen 
datapolitikk [3] bedriver trolig alle andre instanser en kommersiell 
virksomhet innen salg/lisensiering av geodata (og er ofte OSMs motpart 
når det er snakk om å få frigitt offentlige geodata).

Jeg synes derfor det er svært uheldig dersom ingen uavhengige norske 
organisasjoner blir representert i denne internasjonale organisasjonen, 
siden det å la kommersielle aktører får bestemme hva som skal utgjøre 
"frie data" blir som å la bukken passe havresekken. Dessuten kan et 
slikt forum være en glimrende anledning for OSM til å argumentere 
hvorfor slike ting som kommunegrenser burde være fri informasjon (eller 
evt for Kartverket å argumentere hvorfor det ikke bør være det).

[1] http://www.osgeo.org/content/foundation/about.html
[2] http://wiki.osgeo.org/wiki/Jeff_McKenna
[3] http://met.no/Om_oss/Organisasjonskart/Informasjonsseksjonen/
[4] http://live.osgeo.org/

-geir


On 10/01/2010 03:26 PM, Geir Aalberg wrote:
> Antar dette kan være av interesse?
>
> -geir
>
>
> ----- Forwarded Message -----
> Fra: "Pål Kristensen"<Pal.Kristensen at statkart.no>
> Sendt: 1. oktober 2010 14:15:33
> Emne: Nordisk OSGeo chapter
>
> Hei!
>
> Som annonsert på FOSS4G2010 i Barcelona har Statens kartverk tatt et initiativ overfor OSGeo for å etablere et nordisk OSGeo chapter. Hvis du eller noen i din organisasjon er interessert, vennligst fyll ut listen over interessenter som er etablert på wiki siden for gruppen.
>
> Hvis du kjenner til andre som kan være interessert er det fint hvis du sprer informerer om gruppen, slik at vi kan bli mange nok til å danne et formelt OSGeo chapter.
>
> Link til wiki for den nordiske gruppen er: http://wiki.osgeo.org/wiki/Nordic Siden er selvfølgelig ikke låst, så det er fritt frem for alle å bidra til utforming av siden - og gruppen.
>
> OSGeo gir noen retningslinjer for lokale grupper på denne linken: http://wiki.osgeo.org/wiki/Local_Chapter_Guidelines
>
> 	
>
> Pål Kristensen
> Sjefsingeniør / Seksjonsleder Infrastruktur
> Statens kartverk
> Formidlingstjenesten
> Sentralbord 32 11 81 00
> Direkte/Mobil 32 11 83 07/922 63 016
> E-post: pal.kristensen at statkart.no
More information about the kart mailing list