[NUUG kart] Kartverket: "Gratiskartene enda bedre"

Oyvind Hanssen ohanssen at acm.org
Sat Nov 6 22:00:20 CET 2010


On Monday 13 September 2010 17:42:03 Karl Ove Hufthammer wrote:
> Tuesday 24. August 2010 skreiv Sverre Didriksen:
> >Jeg kunne også tenke meg å være med på dette.  Vi trenger et kart
> >tilpasset norske forhold, spesielt et topokart.
>
> Er det nokon som veit om det ved oppsett av eit norsk OSM-kart er mulig på
> ein enkel å måte å velja projeksjon?
>
>  I so fall synest eg absolutt me bør gå for ein UTM sone 33-projeksjon
> (EPSG:32633, eller kanskje EPSG:25833 viss me vil vera veldig pirkete), i
> staden for den fæle sfæriske Mercator-projeksjonen som hovudkartet til
> OSM brukar.


Jeg støtter dette og ønsker meg dette. Det hadde jo vært fint
å kunne inkludere OSM kart i dette prosjektet, som kartgrunnlag 
og/eller lag som kan legges over kartverkets kart:
 http://la3t.no/polaricserver

Det er flere grunner til å basere denne tjenesten på UTM projeksjon. 
Har ikke kunne bruke OSM direkte gjennom OpenLayers. Har også gjort 
forsøk på å sette opp rendring selv, med Mapnik, uten å få det til - 
tida strekker ikke til for å gjøre alt man kunne ha lyst til. Har sett 
at også andre har hatt utfordringer med dette men at det visstnok 
er mulig å få til. 

Et norsk OSM kart i UTM33 projeksjon? Jeg er åpen for å bidra til 
noe slikt. 

mvh
ØyvindMore information about the kart mailing list