[NUUG kart] Bloggpost fra Geoforum sitt karttreff i Rogaland

Geir Aalberg geira at met.no
Thu Nov 11 09:53:56 CET 2010


On 11/08/2010 11:43 PM, Hallvard Nygård wrote:

> Var på Geoforum sitt karttreff i Rogaland tidligere i høst og har skrevet
> litt ut fra notatene på nettsiden min. Prøvde å få ned så mye som mulig om
> rettigheter da kartverkssjefen snakket om dette. Kanskje noe av det kan være
> av interesse.
> http://hnygard.no/studier/geoforum-sitt-karttreff-i-rogaland-2010/

Det var ihvertfall interessant å se hvordan Kartverket sammenlikner seg 
selv med Met.no. Vår innstilling (inntil det politiske bildet endrer 
seg) er ihvertfall at siden publikum har betalt for værdata gjennom 
skatteseddelen skal de også ha fri tilgang til disse. Dette inkluderer 
også retten til bearbeiding og videre distribusjon, inklusive for 
kommersielt bruk. Derfor har vi også nedlagt vår markedsavdeling, så i 
dag tar vi kun betalt for spesialtjenester som kunder ønsker å få 
utviklet  til eget bruk.

-geir


More information about the kart mailing list