[NUUG kart] Bruksvilkårene til værdata fra met.no?

Geir Aalberg geira at met.no
Thu Nov 11 12:36:23 CET 2010


On 11/11/2010 11:55 AM, Petter Reinholdtsen wrote:

> Har en planer om å la dette reflekteres i de publiserte bruksvilkårene
> for met.no?  Hadde antagelig vært lurt om en byttet lisens til en av
> de kjente som reflekterte dette ønsket fra met.no, i stedet for å
> beholde dagens uklare situasjon.

Oki, har pratet med de som steller med saken, og det pågår visstnok en 
prosess om dette as we speak. Ser ut til at Creative Commons Attribution 
3.0 Norway License virker å være mest aktuell.

-geir


More information about the kart mailing list