[NUUG kart] Bruksvilkårene til værdata fra met.no?

Geir Aalberg geira at met.no
Thu Nov 11 14:13:47 CET 2010


On 11/11/2010 01:38 PM, Trond Michelsen wrote:

> met.no nekter ikke publisering av endrede data. Lisensen krever at
> met.no skal oppgis som kilde dersom dataene _ikke_ er endret.

Vel, ikke helt:

> If the PRODUCTS are made available to any third party in their original form, or in a form where the original PRODUCTS form a major part or/and are easily recognizable, a reference shall be made to the Norwegian Meteorological Institute.

Så hvis man endrer temperaturen med -10 grader på Geilo fordi man har 
erfaring med at Met.nos prognoser der er for høye, vil fremdeles "the 
original PRODUCTS form a major part" og være gjenstand for kildehenvisning.

Uansett vil det skje endringer i lisensen i løpet av kort tid, så hvis 
man har noen innspill kan man kontakte ansvarlig på Met.no direkte. Her 
er forøvrig svaret jeg fikk:

-------- Original Message --------
Subject: Re: [NUUG kart] Bruksvilkårene til værdata fra met.no?
Date: Thu, 11 Nov 2010 11:48:47 +0000 (UTC)
From: Kristin Lyng <kristin.lyng at met.no>

met.no er i ferd med å vurdere forhåndsgodkjenningen av bruk for dataene 
våre slik at intensjonen om at dataene skal være "fritt tilgjengelige" 
blir entydig.
Det er et ønske fra met.no at publikum kan gjøre bruk av dataene uten å 
bruke tid på å sette seg inn i en ny type lisens og at betingelsene i 
lisensen skal reflektere intensjonen bak publiseringen.

hilsen Kristin Lyng
Rådgiver innen datapolitikk og dataleveranser
Tel 22963082More information about the kart mailing list