[NUUG kart] ODbL-rendring

Frode Roxrud Gill frodegill at gmail.com
Tue Nov 16 16:16:06 CET 2010


2010/11/15 Øyvind Ottestad <oyvind at ottestad.cc>:
>
> Fabian Schmidt har laget et lag til OSM som viser veier i
> grønt/gult/rødt avhengig av om de har blitt endret av personer som har
> sagt ja/nei til den nye lisensen.

Veldig oversiktlig og greit.
Finnes det en oversikt over hvordan man kan lage slikt selv, eller
finnes det en liste over hvilke layers som finnes der ute? Jeg ønsker
å legge inn max_speed, men det er veldig knotete å finne ut hvilke
veier som allerede er registrert med max_speed og hvilke som ikke er
det. Hadde derfor ønsket meg et layer der det tydelig (som i
eksempelet over) går frem hvilke som ikke har max_speed angitt, og evt
med fargekoding hvilke hastigheter som er angitt der max_speed er
registrert. Finnes noe slikt, eller er det overkommelig å lage selv?
(Jeg har egne servere og kan programmere)

-- 
Frode Roxrud Gill


More information about the kart mailing list