[NUUG kart] Veier i Philske AS

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Tue Nov 16 20:05:49 CET 2010


Det er en helårs bomstasjon ved Brumund Sag, en automatbetjent bomstasjon ved Bergundhaugen, samt 2 bomstasjoner - Elgåsen og Øvre Åstbru - som er betjent bare om sommeren. Om vinteren er det bomstasjon på Storåsen ved Sjusjøen. Denne betjener parkeringen på Storåsen og trafikken fra Storåsen til Aksjøen gjennom vinteren.

Foruten billettsalget og salg av jakt og fiskekort, yter bomstasjonene service overfor de vegfarende, de beiteberettigede, hytteeiere og andre. Vegnettet som knytter de forskjellige hytte- og seterområder sammen, har tilknytning til Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Øyer og Stor Elvdal. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor Elvdal. Fra Sjusjøen går den nordøstover forbi hytteområder og setervanger: Storåsen, Kroksjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Storstilen og Øvre Åstbru bomstasjon og Gammelskolla.

I vinterhalvåret fra ca 01.11. til 01.06. er Birkebeinervegen stengt fra Aksjøen til Øvre Åstbru. Strekningen Storåsen - Aksjøen brøytes hele vinteren.

Åstdalsvegen begynner ved Brumund Sag innenfor Brumunddal. Inne i Pihl
AS passerer man Tom seter før man kommer til Hamarseterhøgda
hytteområde. Veien går videre inn i selve Åstdalen ved Hamarseter, for
så å passere setervangene Olshølen, Åkerseter, Kvarstadseter og
Skvaldra før en kommer inn på Birkebeinervegen ved Øvre Åstbru
bomstasjon. Her fortsetter Åstdalsvegen videre inn i Øyer. Setervegen
Bergundhaugen - Nyskolla går fra Bergundhaugen gjennom setervangene
Blæka, Løvlia og tangerer setervangene Stenstilen og Storstilen, der
den kommer inn på Birkebeinervegen. Vegen går også gjennom
hytteområdene Løvlia ( Nes Almenning ) , Ljøsheim og Grunnåsen. Vegen
fra Kvarstadseterlia til Storstilen er også vinterstengt.

Fartsgrense for hele Philske AS sitt veinett er 60 kilometer per time.
-- 
GnuPG KEY ID 0x2CE74BF7B3F54A16


More information about the kart mailing list