[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Nov 27 20:08:44 CET 2010


[Snorre Egeberg Johnsen]
> http://avis.dn.no/artikler/avis/article410893.ece

Takk.

Jeg tror kjernen i saken er dette:

> Ikke hemmelig
>
> Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup mener Foseid og de andre
> dugnadsentusiastene har lite å klage over.
> - Kart med kommunegrenser ligger ferdig som produkter på nettet. Vi
>   har ikke hemmelige kommunegrenser i Norge, sier Frøstrup:
> - Denne saken dreier seg om hvorvidt underliggende data som kart
>   blir laget på skal legges fritt. Det er noe annet.

Dette argumentet er så vidt jeg har sett ikke imøtegått i dokumentene
som er sendt til fylkesmannen.  Tar jeg feil?  Er det gjort noe mer
rundt kontakt med jurist?

Kanskje en må ut i terrenget for å forklare problemet.  En ide er jo å
få en journalist med til en plass i skogen i nærheten av en
kommunegrense, og demonstrere hvordan kartverkets og kommunenes
ferdige produkter på nettet ikke kan avgjøre hvilken kommune en står
i, pga. manglende oppløsning og nøyaktighet på kartene.  Når en ikke
med offentlige kilder uten bruksbegresninger kan avgjøre om en
befinner seg i kommune A eller B, så må en vel kunne si at
kommunegrensene er hemmelige?

Jeg tror ellers det er lurt å ikke snakke om "fritt" når en diskuterer
tilgang til kartdata, men heller snakke om bruksbegresninger, da både
departement, kartverk og de fleste andre ser ut til misforstå.  NUUGs
høringuttalelse om frigjøring av kartdata ble misforstått slik.  Det
viktige her er jo hvilke vilkår informasjonen er tilgjengelig under,
ikke prisen.Vennlig hilsen,
--
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list