[NUUG kart] Fwd: Nordisk OSGeo chapter

Geir Aalberg geira at met.no
Fri Oct 1 15:26:02 CEST 2010


Antar dette kan være av interesse?

-geir


----- Forwarded Message -----
Fra: "Pål Kristensen" <Pal.Kristensen at statkart.no>
Sendt: 1. oktober 2010 14:15:33
Emne: Nordisk OSGeo chapter

Hei! 

Som annonsert på FOSS4G2010 i Barcelona har Statens kartverk tatt et initiativ overfor OSGeo for å etablere et nordisk OSGeo chapter. Hvis du eller noen i din organisasjon er interessert, vennligst fyll ut listen over interessenter som er etablert på wiki siden for gruppen. 

Hvis du kjenner til andre som kan være interessert er det fint hvis du sprer informerer om gruppen, slik at vi kan bli mange nok til å danne et formelt OSGeo chapter. 

Link til wiki for den nordiske gruppen er: http://wiki.osgeo.org/wiki/Nordic Siden er selvfølgelig ikke låst, så det er fritt frem for alle å bidra til utforming av siden - og gruppen. 

OSGeo gir noen retningslinjer for lokale grupper på denne linken: http://wiki.osgeo.org/wiki/Local_Chapter_Guidelines 

	

Pål Kristensen 
Sjefsingeniør / Seksjonsleder Infrastruktur 
Statens kartverk 
Formidlingstjenesten 
Sentralbord 32 11 81 00 
Direkte/Mobil 32 11 83 07/922 63 016 
E-post: pal.kristensen at statkart.no -------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3052 bytes
Desc: image001.jpg
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101001/3c9f9034/attachment.jpg 


More information about the kart mailing list