[NUUG kart] Norsk MaPit-tjeneste?

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Sun Oct 31 00:02:45 CEST 2010


MaPit bruker http://geodjango.org/ ifølge Tom.

Skal støtte shapefile som allerede er tilgjengelig
(http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/N5000/). på kommune
og fylke nivå med administrative grenser i sosi og shapefile formatet
(??)

Det hadde selvfølgelig også vært veldig kjekt med data som inneholder
navn på folkevalgte i kommune eller fylke, men jeg vet ikke om slik
data er tilgjengelig eller om det blir vedlikehold i en database. Noen
som vet?

Hilsen,

- Gorm Eriksen

2010/10/30 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Har dere sett MaPit, en interessant tjeneste fra MySociety?  Den
> brukes av mange av tjenestene til MySociety, og kan fortelle hvilken
> kommune eller valgkrets et gitt punkt er i, hvilket område et gitt
> postnummer dekker, hvordan dette har endret seg over tid, og en rekke
> andre måter å koble administrative grenser og kartreferanser.  Et
> eksempel er på <URL: http://mapit.mysociety.org/area/2514.html >.
>
> Skulle gjerne hatt en tilsvarende norsk tjeneste, med i hvert fall
> kommuneinformasojon.  Noen som har ide om hvor mye jobb det vil være å
> få en slik tjeneste operativ?
>
> MySociety publiserer all sin kildekode, enten via CVS eller Git.
>
> Vennlig hilsen,
> --
> Petter Reinholdtsen
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list