[NUUG kart] Stedsnavnsøk på openstreetmap.no (hjelp ønskes)

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Thu Sep 2 17:14:22 CEST 2010


On 30. aug. 2010, at 15.06, Vidar Gundersen wrote:
> nå for tiden finnes en søkeboks på openstreetmap.no som videresender
> til nominatim.openstreetmap.org for stedsnavnsøk. Nominatim har også
> et API
> er det noen som kan hjelpe til med å implementere en enkel Nominatim
> uten redirect på openstreetmap.no?
> stikkord: JavaScript, XMLHttpRequest, JSON, OpenLayers.setCenter.

Hei

Bare for å unngå dobbeltarbeid, jeg hacket i hop begynnelsen på noe nå, med JSONP for å slippe proxying.

En sped begynnelse, helt uten grafisk visning av resultater:

--- index.html	(revision 22944)
+++ index.html	(working copy)
@@ -229,6 +229,31 @@
   e.style.display = 'block';
 }
 
+function search(baseurl, term) {
+ var url = baseurl;
+
+ var args = new Object();
+ args.format = 'json';
+ args.json_callback = 'searchCallback';
+ args.q = term;
+ args.viewbox = map.getExtent().transform(
+  map.getProjectionObject(),
+  epsg4326
+ );
+
+ url = setArgs(url, args);
+
+ var scriptelem = document.createElement('script');
+ scriptelem.type = 'text/javascript';
+ scriptelem.src = url;
+
+ document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild( scriptelem );
+}
+
+function searchCallback(result) {
+ alert(result);
+}
+
 window.onload = init;
 </script>
 
@@ -329,7 +354,7 @@
    </ul>
    <p>
     <form action="http://nominatim.openstreetmap.org/search"
-       method="get" target="_blank">
+       method="get" target="_blank" onSubmit="search(this.action, this.q.value);return false;">
     Finn et sted:
      <input id="q" name="q" value="" style="width:270px;"/>
      <input type="submit" value="Søk"/>

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
More information about the kart mailing list