[NUUG kart] Oversettelse, "Kartnøkkel" på hovedsiden.

Edward Welbourne eddy at opera.com
Mon Sep 6 11:25:37 CEST 2010


>> Jeg har også forsøkt å rette "light rail" fra den autooversatte "lyskilde"
>> til "trikk".

"light rail" er mer som Oslos T-bane enn som trikk = tram.

> Og jeg vil heller bruke "bybane" (som Wikipedia har valgt å bruke).

det høres bedre ute.

	Eddy.


More information about the kart mailing list