[NUUG kart] Kartverket: "Gratiskartene enda bedre"

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Mon Sep 13 18:22:53 CEST 2010


Den 13. sep. 2010 kl. 17.42 skrev Karl Ove Hufthammer:

> Tuesday 24. August 2010 skreiv Sverre Didriksen:
>> Jeg kunne også tenke meg å være med på dette.  Vi trenger et kart 
>> tilpasset norske forhold, spesielt et topokart. 
> 
> Er det nokon som veit om det ved oppsett av eit norsk OSM-kart er mulig på ein 
> enkel å måte å velja projeksjon?
> 
> I so fall synest eg absolutt me bør gå for ein UTM sone 33-projeksjon 
> (EPSG:32633, eller kanskje EPSG:25833 viss me vil vera veldig pirkete), i 
> staden for den fæle sfæriske Mercator-projeksjonen som hovudkartet til 
> OSM brukar.

Du setter projeksjonen i mapnik konfigurasjonen. Berre pass på å konverter dei store globale shape filene til rett projeksjon fordi mapnik sin boundary cliping har problemer med store bbokser i forsjellige projeksjonar.

Du kan sette ein skala på kartet dersom du brukar ein bedre projeksjon som ikkje skallerer så mykje, og reglane for når ellement er synlige blir bedre. Eg har ofte erga meg over at kommunegrensene ikkje er synlige i OSM før du har zooma inn ganske mykje.

Dei fleste norske kart er i UTM 33 sidan norge strekker seg frå UTM 32 til 34 (35). Dette er strengt tatt ikkje den beste projeksjonen for Norge men er mykje bedre enn mercator som skalerer med ein faktor på 2 på Lindesnes og 4 på Nordkapp. Harald Stavestrand i Statens Kartverk har ein fin presentasjon om dette som heiter "Mercator på skrå" der han foreslår to andre projeksjoner som er bedre tilpassa Norge.

Eine av dei beste projeksjonane for norge er Oblique mercator (+proj=omerc +lat_0=64 +lonc=12.3 +alpha=30 +k_0=0.9996). Dette er ein mercator projeksjon som plasserer Norge langs ekvator før projeksjonen blir gjennomført.
Denne gjer ok projeksjon over europa og nordommårda (inkludert nordpolen) men relativt dårlig med grønnland og midtøsten.

"Ulempa" med å ikkje bruke mercator er at du får ikkje alltid nord opp. Dette er gjelder både UTM og oMerc. Spessielt i Kirkenes vil du merke at nord er litt opp og til venstre og i Bergen er nord litt til høgre.

Gjerne kontakt meg for eksempelbilder.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list