[NUUG kart] Kartverket: "Gratiskartene enda bedre"

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Mon Sep 13 19:05:42 CEST 2010


Den 13. sep. 2010 kl. 18.50 skrev Vidar Gundersen:

> 2010/9/13 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
>> Eine av dei beste projeksjonane for norge er Oblique mercator (+proj=omerc +lat_0=64 +lonc=12.3 +alpha=30 +k_0=0.9996). Dette er ein mercator projeksjon som plasserer Norge langs ekvator før projeksjonen blir gjennomført.
> 
> mapnik støtter denne også?
Mapnik bruker proj.4 og støtter dei fleste projeksjoner. Input trenger ikkje vere i same projeksjon som output så det er ingen problem at osm2pgis ikkje støttar andre projeksjonar. Einaste problemet er som sagt med bounds clipping. Den beste måten å ungå dette på er å konvertere dei store shape filene med kystlinjene o.s.v. til outputprojeksjonen.

Er det nokon som har lyst å leike seg med projeksjonar så støttar Merkaator alle proj.4 projeksjonar, ellers er Qgis også til å anbefale. 

> nysgjerrig. noen spesiell grunn til at du ikke poster med fullt navn?
Namnet blir mindre søkbart. Eg er ofte beskulda for å vere paranoid.

Gnonthgol
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100913/799d02b7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list