[NUUG kart] Kartverket: "Gratiskartene enda bedre"

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Mon Sep 13 19:37:44 CEST 2010


Den 13. sep. 2010 kl. 19.07 skrev Karl Ove Hufthammer:

> Monday 13. September 2010 skreiv Gnonthgol:
...
> Ja, den har eg lest før. Ganske artig projeksjon, men det spørst om han ville 
> slå an «blant folket». Det ein får er eit Norge som vert *loddrett*, i staden 
> for å gå på skrå mot høgre når ein går mot nord. Ganske uvanlig måte å sjå 
> landet på, men sjølvsagt like rett som ein «nord opp»-projeksjon.
> 
Eg trur du har misforstått litt, det blir snudd tilbake igjen etterpå slik at nord er opp. Så det er ingen rotasjon i Norge. Men går du langt nok ut er det jo ikkje det vanlige verdensbildet. Men det same gjelder for eksempel UTM projeksjonen. Begge projeksjonene viser for eksempel Japan nord for nordpolen. Så det burde jo slått an bedre enn UTM projeksjonen.

> Sjølv er eg for øvrig ein sterk hatar av Mercator-verdskart! Og det er mange 
> av oss! :)
Hat er jo eit så sterkt ord, missnøye passar bedre her. Atlasser bruker jo nesten aldri mercator. Det er ikkje naturlig å bruke mercator på eit begrensa område. På eit verdenskart derimot kan det vere den projeksjonen med minst problem.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list