[NUUG kart] Bensinstasjonkjede poster egne data

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Sep 21 17:59:21 CEST 2010


2010/9/21 Vidar Gundersen <vibrog+nuug at gmail.com <vibrog%2Bnuug at gmail.com>>

> i tilfellet med en bensinstasjonkjede ville jeg laget en operatør-relasjon,
> hvor du da kan følge differ av denne regelmessig. dessverre ingen RSS-feed
> for historikk til en relasjon så vidt jeg kan se.
>

Er det egentlig en god ide?
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations_are_not_categories

Jeg har sett at relasjoner blir brukt en del mer som "kategorier"
etterhvert, men er usikker på om det er en god ide.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100921/053a7a8e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list