[NUUG kart] fyrlykter

Jørn Nydahl jorn at nydahl.nu
Thu Apr 7 17:14:42 CEST 2011


Kystverket har mer informasjon om fyr, sjømerker etc på denne siden:

http://www.kystverket.no/?aid=9030964
--

Jørn Nydahl

Den 7. april 2011 17:11 skrev Jørn Nydahl <jorn at nydahl.nu> følgende:

> Kystverket har mer informasjon om fyr, sjømerker etc på denne siden:
>
> http://www.kystverket.no/?aid=9030964
>
>
> <http://www.kystverket.no/?aid=9030964>
> --
>
> Jørn Nydahl
>
>
>
>
>
> Den 7. april 2011 16:51 skrev Gisle Sælensminde <gisle at snirklasjon.no>følgende:
>
> Den 07.04.2011 14:35, skrev Edward Welbourne:
>> >> navigasjonsmessig er de sikkert like, men visuelt mener jeg det er
>> >> forskjell på et fyr/fyrstasjon[1] (lighthouse) og ei fyrlykt[2]
>> >> (beacon)?
>> >>
>> >> [1]: http://www.flickr.com/photos/35769953@N07/5167552276
>> >> [2]:
>> http://gfx.dagbladet.no/labrador/155/155380/15538007/jpg/active/978x.jpg
>> > Det er jeg helt ennig i; [1] er lighthouse, [2] er ingen lighthouse;
>> > jeg kan vell tror kartograferne bruker beacon for det.
>> >
>>
>> På norsk har en ca denne inndelingen:
>>
>> Fyr eller Kystfyr: Stort tårn med roterende lyssektor. Tidligere
>> vanligvis bemannet. Vanligvis hvitt lys hele veien rundt. Eksempler:
>> Lindesnes, Færder, Marsteinen.
>>
>> Fyrlykt eller bare lykt: Lite hus, som i link 2 over. Disse blinker/blir
>> formørket i et mønster, slik at de som er synlig fra ett spesiellt sted
>> kan kjennes igjen på hvordan de blinker. De har også vanligvis rød, hvit
>> og grønn sektor merket på sjøkart, slik at en kan se ca hvor en er om en
>> ser flere lykter. I likhet med kystfyrene har de allltid et navn markert
>> på sjøkartet. Det Karl Ove hadde kartreferanse til tror jeg heter
>> Håkholmen om jeg husker rett. Det er hundrevis av dem langs kysten.
>>
>> Staker og andre markeringer. Her er det mye ulikt. Disse har ikke navn
>> eller sektorer (dvs en farge). Disse er markert på kart med en liten
>> kjegle som markerer fargen. Noen blinker, andre ikke. De kan markere en
>> odde, bryggekant  eller grunne i havner eller trange farvann.
>>
>> I mange land som ikke har så mange holmer og skjær som Norge er det ikke
>> behov for å skille mellom kystfyr og lykter, så begge deler blir
>> "lighthouse". Det finnes sikkert mer spesifik terminologi, men den
>> kjenner ikke jeg til. Beacon er generelt bare et merke av et
>> uspesifisert slag (med eller uten lys, for eksempel en stake), og kan
>> også være markeringer på fjelltopper og bygninger nær flyplasser og
>> andre tilsvarende merker.
>>
>> Slik jeg ser det er derfor både kystfyr og lykter "lighthouse", og
>> staker (med eller uten lys) blir beacon, men her kan det være
>> OSM-konvensjoner jeg ikke vet om.
>>
>> -Gisle
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110407/23cdfe9f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list