[NUUG kart] Potlatch 2 og gps spor

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Apr 11 19:02:37 CEST 2011


On 2011-04-11, at 02:41, Håken Hveem wrote:
> Hei, det ser ut som om det ikke går an å få Potlatch 2 til å automatisk
> tegne om GPS spor til veier. Dette gikk an med Potlatch 1. 
> Stemmer dette ?


18:59 < bobkare> RichardF: Quick PL2 question from the norwegian ML: Is the 
         convert gps trace to osm way function from PL1 gone?
19:00 < RichardF> bobkare: no - load the GPS trace then alt-click it :) (or
          shift-ctrl-click if you have a weird window manager that eats 
         alt)

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110411/1f03d551/attachment.bin 


More information about the kart mailing list