[NUUG kart] Fwd: Høring- norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Apr 11 22:58:08 CEST 2011


i dag ble høringsbrevet for NLOD sendt ut.
se spesielt avsnittet med kommentarer som utdyper bakgrunnen og
tolkingen av punktene i lisensens tekst.

vi har tidligere blant annet diskutert problematikk med gjennomføring
av navngivelse i praksis, og kommentarene presiserer at hensikten er
en kildehenvisning og ikke at navngivelsen må vises i alle
presentasjoner hvor data inngår. er dette godt nok for oss? kravet til
standard teksthenvisning er kanskje litt lang til å være effektiv i
source-taggen?

jeg overlater til andre å mene noe om villedelse/markedsføring.

det er FADs intensjon at NLOD skal være kompatibel med OSM.


jeg tror vi bør gi en samlet tilbakemelding fra OSM-miljøet.

nå droppet jeg vedlegget med følgebrevet, men OSM står altså på mottakerlista.
jeg fant dessverre ikke høringsuttalelsen på nett i farten, derfor vedlegg.---------- Forwarded message ----------
From: Postmottak FAD <ppo (at) fad.dep.no>
Date: 2011/4/11
Subject: Høring- norsk lisens for offentlige data (NLOD)
To: Postmottak FAD <ppo (at) fad.dep.no>


Vedlagt oversendes høringsbrev med høringsnotat med forslag om en ny
standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Bruken av
lisensen vil være frivillig, og innebærer ikke endringer i gjeldende
regelverk.

Vi ber om at departementene oversender høringen  til sine
underliggende etater og at KS videresender til alle kommunene.

Frist for merknader er 10 august.Mvh

Sverre Andreas Lunde-Danbolt
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
Avdeling for IKT og fornying
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: H?ringsnotat.docx (717642).pdf
Type: application/pdf
Size: 296772 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110411/1df24438/attachment-0001.pdf 


More information about the kart mailing list