[NUUG kart] Import av bussholdeplasser (var Corine Vandalism [..])

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Apr 14 00:15:11 CEST 2011


2011/4/13 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:

> Holdeplassene er meir komplette enn skogdata så her må du nesten vurdere om
> det er bedre å gjøre manuell import framfor mekanisk import med manuell
> gjennomgang. Eg har ikkje sett på dataa så eg kan ikkje seie kor lett eller
> ønskelig det er å flette dataa.

jeg har flettet trikk og T-bane stopp i Oslo, samt jernbanestasjoner
på Østlandet fra Trafikanten for hånd.
overraskende mye (10% kanskje) som manglet i OSM og skuffende mye feiltagging.
nøyaktigheten var ikke imponerende i noen av datasettene, og stort
sett flyttet jeg Trafikantens data inn på eksisterende OSM node for å
få inn Nasjonal holdeplass-ID. for det som ligger under bakken gjorde
jeg motsatt.

buss gjenstår. buss er veldig lite komplett i OSM.
her er det veldig mye rart i OSM, veldig mange stopp uten navn.
mye feiltagging (feks urimelig mange amenity=bus_station).


More information about the kart mailing list