[NUUG kart] Antall aktive bidragsytere til OSM i Norge

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Apr 14 19:01:55 CEST 2011


2011/4/14 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> Kan du med samme datagrunnlag finne ut hvor mange stående endringer
> som er gjort før og etter at FiksGataMi ble lansert 7. mars?  Bidro
> det til flere oppdateringer?

trenger uke-oppløsning for å se det. og det er litt mer jobb en litt
enkel `grep | sort | uniq -c | nl | tail -n 1`.

1-2 mnd er litt lite til å se en trend, men jeg ser at det ble 40 nye
bidragsytere fra feb til mars i år, mot så godt som ingen økning
mellom disse mnd i 2008,2009,2010.når jeg drar på med litt populistisk
journalistikk-statistikk og påfølgende enkel tolking av hva det betyr
innebærer endringen en økning på 36% helt sikkert bare på grunn av
fiksgatami. tyder på at OSM øker ihvertfall.

ble du glad nå? :D

helt udokumentert selvfølgelig, men jeg observerer at
norway.osm.pbf-fila øker ganske jevnt og trutt. før jeg begynte med
Corine var den ~35Mb, da jeg ga meg hadde den rundet 40. nå er den 50.


More information about the kart mailing list