[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sat Apr 16 19:22:15 CEST 2011


Laurdag 16. april 2011 skreiv Gisle Sælensminde:
>> Og no er første versjon av veg- og gatenamn-sjekkesystemet klart.
>> Last ned frå http://huftis.org/kritikk/osm-stavekontroll.tar.bz2
>
>Bra tiltak. Personlig hadde jeg ønsket meg en oversikt over alle veiene
>som finnes i Bergen Kommune, men som ikke finnes i OSM, slik at vi kan
>komme oss ut og finne dem. Det får vi vel til etter hvert.

Ja, det det er trivielt å laga ei slik liste, basert på eit nøyaktig OSM-
uttrekk og iallfall Bergen kommune si liste. («comm»-kommandoen er
fin til sånt, for dei som ikkje kjenner til han.)

>Siden jeg har lagt inn mange av veiene i Bergen, så gjorde jeg en del
>observasjoner når jeg ser listen. OSM er laget ved at noen har skrevet
>av det som står på skiltet. De kan ha skrevet feil, men ofte er skiltet
>feil. I OSM er det vel slik at det er det som står på skiltet som
>gjelder. Hva mener folk om dette?

Nei, det er namnet på vegen som gjeld! Skilta er ofte feil, som du nemner, og 
éin veg kunne hatt *fleire* namn om me følgte skiltinga.

Ein annan ting er korleis me kan gjera det i *praksis*. Her er skilta i mange 
tilfelle det beste me har. Men sjølv har kan me tolka skilta etter dei 
generelle skrivereglane. So viss det for eksempel står «Hans Tanksgt», skriv 
me «Hans Tanks gate» i OSM (sjå wikien), då offisielle vegnamn har ikkje 
forkortingar.

>Så observasjonene:
>
>- Listen er case-sensitiv,

Med vilje. Det *må* ho vera. Det er nettopp feil i store/små bokstavar som er 
vanlige, og som bør rettast. Her har for øvrig Posten si lista altfor ofte 
stor bokstav der det skal vera liten (eks. «Veg»).

>Det er heller ikke tatt hensyn til mellomrom
>("O. J. Brochs vei" vs "O.J. Brochs vei"),

Det med «O.J.» vs. «O. J.» er eg usikker på. Eg har derfor fyrt av gårde ein 
e-post til Språkrådet og spurt kva som er rett skrivemåte for forkorta 
personnamn.

Viss me ser på listene, er både Bergen kommune og Posten inkonsekvente 
her … Når eg får svar frå Språkrådet, kan me legga til retningslinjer på 
wikien om kva som er rett skrivemåte (og endra skriptet til å normalisera 
skrivemåten). Håpar ikkje begge variantane er OK. :)

>eller apostrofer ("Arnoldus
>Reimers' gate" vs "Arnoldus Reimers gate"). I det siste tilfellet er
>skiltene på gaten uten apostrof, akkurat som OSM. Her kan kanskje
>skiptet forbedres?

Nei, men her kan *skilta* forbetrast. Fyren heitte jo Arnoldus Reimers. Då 
skal det vera genitivsapostrof. «Arnoldus Reimers gate» er gata til herr 
Reimer, ikkje til herr Reimers …

Lista til Posten rotar ganske mykje med dette, og har for eksempel både 
«Gørbitz gate» i Oslo og «Gørbitz` gate» i Bergen (ja, med gravis-aksent, 
ikkje eingong ASCII-apostrof ('), men dette normaliserer eg vekk til ekte 
apostrof (’)).

>- Veien vs vegen, lien vs lia etc. Her er kommunen mer inkonsekvent enn
>OSM. I Bøneslien (offisielt navn), står det Bøneslien på ene siden av
>veien og Bøneslia på andre siden. Rogges vei, Bøjarnesveien og
>Gullstølslien heter Rogges veg, Bøjarnesvegen og Gullstølslia på
>skiltene. Jeg kan finne flere titalls skilt der det er tilfelle.

http://www.fiksgatami.no/ kanskje?

Men eg meiner eg leste for nokre år sidan at kommunen på lengre sikt vil retta 
opp skilta, men det verka ikkje som det var noko som var prioritert.

>- Listen har ikke med veier som ikke har eiendommer registrert
>tilhørende der. Fritz C. Riebers veg er en 7.7 km lang motorvei, men
>siden ingen bor i denne veien, finnes den ikke i addresseregisteret.

Akkurat denne vegen er litt interessant. Ifølgje den offisielle namnetabellen 
til kommunen heiter han «vei», men alle andre kjelder (inkludert karta på 
bergenskart.no) kallar han «veg». På nynorsk Wikipedia er han «veg», mens på 
riksmåls-/bokmåls-/alt-anna-sånt-norsk-aktig Wikipedia er han «vei», men det 
er påpeika på diskusjonssida at det skal vera «veg», sidan Fana var 
nynorskkommune når vegen fekk namn.

Det finst andre eksempel på mangel på samsvar mellom kommunen si lista og 
Posten si lista. Fint om folk som finn *sannsynlige* feil i kommunen gjer meg 
beskjed om dette. So kan eg samla dette opp og senda dei ein e-post om det.
Eit anna eksempel er «C Sundts gate», som klart manglar eit punktum.

>andre enden har en stier med navn (Nonnestien, Thomasstien), som stort
>sett heller ikke har addresser.

Ja. Men dei finst i kommunen si lista. Det er for øvrig litt utfordrande å 
teikna desse i OSM, då det ikkje alltid er lett å veta kor stien 
stoppar/startar. Sjølv har eg lenge lurt på om Thomasstien er ein kort stubb 
eller ein, æh, lengre stubb. :) Det framgår ikkje av skiltinga.

>- Noe er tunneller, broer og kaier med navn. Der har noen lagt in
>name=...., men det er ikke et offisielt gatenavn, selv om navnet i seg
>selv er offisielt nok. Tunnellen kan hete Troldhaugtunnelen, men den er
>en del av Fritz C. Riebers veg.

Ja, det er vel ein mangel i OSM her. Men det er ikkje noko problem; det er 
veldig rimelig å kalla den delen av vegen som er i tunellen for namnet på 
tunellen.

>- Marcus Thranes vei heter "Marcus Thranes vei" på ene siden og "Marcus
>Tranes vei" på andre siden.

Her er heldigvis både kommunen og Posten einige – det skal vera med h.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list