[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sun Apr 17 12:32:47 CEST 2011


Laurdag 16. april 2011 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>>  http://huftis.org/kritikk/storbergen.html
>
>Ein liten kommentar: Her har eg altso brukt heile postadresseboka. Viss eg 
>hadde avgrensa denne til Bergen kommune, hadde det blitt oppdaga mange
>fleire  feilskrivne namn.

No har eg lagt ut ein ny versjon sida ovanfor der eg *berre* brukar EPAB-namn 
for Bergen kommune (kommunenr. 1201). Brukar òg eit fullstendig OSM-utdrag 
frå kommunen (basert på N5000-kartet, som me kan bruka), slik at alle (og 
berre) vegar i kommunen er med.

Då er det berre for dei som måtte ønskja å gå i gang med å retta veg- og 
gatenamn i Bergen! Men ver obs. på feila i EPAB. Det heiter for eksempel 
«Allégaten» (som står i OSM), ikkje «Allegaten», som EPAB påstår. Og 
«Solheimstverrgate» skal rettast til «Solheims tverrgate», ikkje «Solheims 
Tverrgate», som EPAB påstår.

Det hadde vore fint å heller bruka Bergen kommune si liste, som er både meir 
komplett og rett, men sidan me ikkje har eksplisitt løyve for dette, ventar 
me.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list