[NUUG kart] Vil data lisensiert med NLOD kunne importeres i OpenStreetmap?

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Tue Apr 19 16:31:08 CEST 2011


2011/3/28 Trond Michelsen <trondmm-nuug at crusaders.no>
> On Mon, Mar 28, 2011 at 09:56:53AM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> > Vil georefererte datasett publisert med denne lisensen kunne
> > importeres direkte inn i OpenStreetmap?
>
> --8<--
> 7. Lisenskompatibilitet
>
> En avtalefestet kompatibel lisens skal bety følgende lisenser:
>
>    * for all informasjon: Open Government Licence (versjon 1.0),
>    * for de deler av informasjonen som ikke utgjør databaser:
>      Creative Commons Attribution Licence (generic versjon 1.0, 2.0,
>      2.5 og unported versjon 3.0),
>    * for de deler av informasjonen som utgjør databaser, Open Data
>      Commons Attribution License (versjon 1.0).
...

> Betyr ikke dette at det gis eksplisitt tillatelse til å videreformidle
> data under en ODC-By lisens? I så fall er vel lisensen åpnere enn
> Openstreetmap sin, så da burde det vel ikke være noe problem? Så vidt
> jeg skjønner så tillater vel ODC-By at data videreformidles som
> ODC-ODbL, så hvis det viser seg at NLOD ikke tillater at data
> videredistribueres under ODB-ODbL, så bør det vel allikevel være mulig
> å sette opp en "proxy" som bruker ODC-By?

Eg har no lest meg opp på ODC-BY og ODbL, og for meg ser det litt
problematisk ut:
* «4.2 Notices. If You Publicly Convey this Database, any Derivative
Database, or the Database as part of a Collective Database, then You
must:
a. Do so only under the terms of this License;»
«4.4 Licensing of others. You may not sublicense the Database. … You
may not impose any further restrictions on the exercise of the rights
granted or affirmed under this License.»

Det er den aller siste setningen eg tykkjer er problematisk.

Dei har vore innom dette på legal-talk:
http://www.mail-archive.com/legal-talk@openstreetmap.org/msg04208.html

--
Guttorm


More information about the kart mailing list