[NUUG kart] Hva er en sykkelsti?

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Aug 1 20:23:41 CEST 2011


hele denne diskusjonen viser hvor genialt det er å basere en
rutingstjeneste på åpne kartdata, hvor folk kan uttrykke sitt syn på
hva som er beste sykkelalternativ i kartform og lede andre til bedre
alternativer.

slik sett burde også ruterens regler være åpen kildekode slik at man
kan gi innspill på det også, og noen vil kanskje ha lyst til å "tagge
for ruteren" slik mange tagger for Mapnik i dag. skjønt det kan også
diskuteres om det er riktig. jeg mener ikke fordi man skal tagge for å
beskrive virkeligheten.

det viser også at slike tjenester bør basere seg på dynamisk
oppdaterte kartdata.jeg ser Bård glemte Cc: til listen, så hele teksten hans er quotet.

som kommentar til eksemplet fra Bergen:
de som lager ruteren kan velge å gi en trunk med max_speed>60 [1]
lavere prioritet enn en gang og sykkelvei, for eksempel. finnes det
noen måte å definere hvor stor veiskulderen er, med tanke på å
oppfatte den som "sykkelfelt"? slik sett kan en ruter nedprioritere
veier uten veiskulder.

[1]: jeg ser også det er en tag som heter "traffic:hourly" (som ikke
er brukt i det hele tatt i følge Taginfo), men kanskje en ruter for
sykling burde basere rutingen på et uavhengig datasett som angir
trafikktetthet?

mitt forslag: bruk mange tagger, slik at en veis egenskaper er godt
beskrevet. kan "problemet" med å sykle der da avledes?


2011/8/1 Bard Aase <elzapp at elzapp.com>:

> Ja, det blir synsing, og det er et problem. Men ta dette eksempelet: Fritz
> Riebers Vei fra Fjøsanger til avkjørselen til Nesttun var før motorvei. Da
> var det sykling forbudt. I dag er det (i følge skiltingen) tillatt å sykle
> her, på tross av at folk kjører som om det var en motorvei. I tillegg finnes
> det paralellt med denne traseen en sykkelvei, på den gamle Vossebanen en
> utmerket sykkelvei. Og det finnes strengt tatt ingen grunn for en syklist å
> befinne seg på den tidligere motorveien. Likevel kan GPS-er og
> kart-applikasjoner finne på å rute syklister denne veien, dersom denne er
> (implisitt eller eksplisitt) bicycle=yes.
>
> Her støter en imidlertid på et ytterligere problem, som er eksemplifisert
> med sykkelioslo.no, nemlig at det er en ting å tagge det, noe helt annet å
> få applikasjoner til å følge det.


More information about the kart mailing list