[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed Aug 17 23:18:29 CEST 2011


2011/8/17 Espen Isaksen <espen.isaksen at gmail.com>:
> Hva er beste måte å oppnå dette målet på? Følge bekker og elver?

Kanotur?
Jeg tenker først at vi kan se på det som er tegnet inn og sjekke at
alt henger sammen og at det stemmer logisk med en høydemodell (SRTM),
att vannet renner i riktig retning og ender i fjorden. Vi kan snakke
med noen som kjenner marka godt, i Kjentmannsmerkets Venner,
Skiforeningen, DNT, Naturvernforbundet/NOA, osv. Begynne med de større
tingene og begynne fra store vann/fjorden, dvs
Lysakerelva-Bogstadvannet-Sørkedalen-Heggelia-...,
Akerselva-Maridalen-Skjærsjøelva-Øyungen-...


Har noen av oss kontaktet NVE om muligheten for å bruke deres vassdragsdata?
(Jeg antar at det også er Norge Digitalt, dvs "Nei"...)


More information about the kart mailing list