[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Aug 18 13:13:48 CEST 2011


[Vegard Engen]
> Å være medlem i Norge Digitalt betyr ikke at du mister råderetten
> over dine egne data. Imidlertid er det noen som blander sine egne
> data med data f.eks. fra States Kartverk, og da er de vel på sett og
> vis forurenset....

Er dette en hypotetisk påstand, eller har du et konkret eksempel på et
medlem av Norge Digital som ikke har mistet sin råderett over egne
data og kanskje kan dele sine data med OpenStreetmap? Vi har jo
eksempler på det motsatte (Turistforeningen), og inntil noen kommer
med et moteksempel tror jeg det gjelder for alle medlemmene i Norge
Digital.

<URL: http://www.nuug.no/pub/offentliginnsyn/from-NorgeDigitalt/ > har
informasjon om medlemmene, og en finner mer på
<URL: http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Parter/ >.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list