[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Thu Aug 18 18:01:19 CEST 2011


On Thu, 18 Aug 2011 13:13:48 +0200, Petter Reinholdtsen wrote:

> [Vegard Engen]
>> Å være medlem i Norge Digitalt betyr ikke at du mister råderetten
>> over dine egne data. Imidlertid er det noen som blander sine egne
>> data med data f.eks. fra States Kartverk, og da er de vel på sett og
>> vis forurenset....
>
> Er dette en hypotetisk påstand, eller har du et konkret eksempel på et
> medlem av Norge Digital som ikke har mistet sin råderett over egne
> data og kanskje kan dele sine data med OpenStreetmap? Vi har jo
> eksempler på det motsatte (Turistforeningen), og inntil noen kommer
> med et moteksempel tror jeg det gjelder for alle medlemmene i Norge
> Digital.
>
> <URL: http://www.nuug.no/pub/offentliginnsyn/from-NorgeDigitalt/ > har
> informasjon om medlemmene, og en finner mer på
> <URL: http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Parter/ >.

Direktoratet for naturforvaltning står jo på disse listene, og de har
Naturbase, som, hvis jeg forstår riktig, OSM har fått tillatelse til å
hente grenser for i hvertfall nasjonalparker og naturreservater fra:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Naturbase

Forresten, men med fare for å spore av, så tilbyr Direktoratet for
naturforvaltning også Fjordkatalogen, som jeg synes er interessant siden
den inneholder kystlinjen for Norge. I følge informasjonssiden er den
eneste restriksjonen for bruk at kildehenvisning må oppgis:

http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/WMS_Info_datasett.asp?service=Fjordkatalogen

Det er litt overraskende for dette er vel ikke data som Direktoratet for
naturforvaltning selv har produsert? Dette har vært diskutert på lista
tidligere:

http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2010-February/001495.html
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2010-March/001558.html

Uansett, det hadde vært nyttig å kunne bruke disse i OSM siden det er
mange steder at kystlinja i OSM gjerne kunne trengt litt forbedring, men
jeg er litt usikker på om kravet om kildehenvisning tilfredsstiller den
nye ODbL-lisensen.


More information about the kart mailing list