[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Fri Aug 19 08:13:54 CEST 2011


2011/8/18 Trond Michelsen <trondmm-nuug at crusaders.no>:

> Er dette bekreftet fra en advokat, eller er det bare en antagelse
> basert på at Turistforeningen ikke har oversikt over konsekvensene av
> Norge Digitalt-medlemskapet og ikke deler ut data for å være på den
> sikre siden?

Turistforeningen "har" to typer data:

- GPS ervervede data som lokallagene på eget initiativ samler inn.
  Deling er opp til hvert lokallag.

- Merkede stier forvaltes som en del av N50, og
  dette arbeidet utføres av Statens Kartverk.
  Det sendes ut kartkorrekturer på papir til lokallagene og
  dermed dugnadsmannskapene, hvorav ca 1/3 returneres.


More information about the kart mailing list