[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Trond Michelsen trondmm-nuug at crusaders.no
Fri Aug 19 08:11:07 CEST 2011


On Fri, Aug 19, 2011 at 01:24:24AM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> [Trond Michelsen]
>> Er dette bekreftet fra en advokat, eller er det bare en antagelse
>> basert på at Turistforeningen ikke har oversikt over konsekvensene
>> av Norge Digitalt-medlemskapet og ikke deler ut data for å være på
>> den sikre siden?
> Min kilde er
> <URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2011-June/002738.html >.
> DNT ser ut til å ha mistet råderetten over egne data.  Tror du det er
> hensiktsmessig å aktivisere advokat her?  Hvis DNT er interesser, så
> kan vi kanskje skaffe sponsor til å finansiere advokathjelp.

Så vidt jeg kan skjønne har de aldri hatt råderetten over disse
dataene. De har brukt kartverkets kart for å produsere sine egne
kart. Da må de gjøre en avtale med kartverket for å kunne distribuere
disse som de vil.

Det er ikke slik at de hadde egne data som de hadde full råderett
over, og idet de ble med i Norge Digitalt, så kom kartverket og sa
"all your maps are belong to us".

(Og hvis de hadde gamle data som var produsert uten bruk av
kartverkets kart, så vil de fortsatt ha full råderett over
disse. Forutsatt at de ikke er slettet for lenge siden, altså.)

Det blir egentlig mer som GPL. Hvis du lisenserer et prosjekt som GPL,
så mister du ikke automatisk muligheten til å gi det ut under en annen
lisens på et senere tidspunkt. Men, hvis du bruker andres GPL-kode i
prosjektet, så "mister du råderetten" over prosjektet, i den forstand
at du ikke lenger kan velge hvilken lisens det skal distribueres
under.

>> For ordens skyld: Meteorologisk institutt er medlem av Norge
>> Digitalt, og vi har ikke fått noen krav om å trekke tilbake dataene
>> våre.
> Hva slags kartdata har dere?  Eller tenkte du på værdata? 

Værdata, ja. Men, vi har for så vidt også en oversikt over alle
værstasjoner i landet.

> Jeg mente kartdata da jeg skrev data, i sammenheng import i OSM. :)

Regnet for så vidt med det, men i forhold til påstanden om at
Kartverket automatisk overtar råderetten over data som deles med Norge
Digitalt, så mener jeg det er relevant å minne om at dette ikke er
tilfelle med våre data.

-- 
Trond Michelsen


More information about the kart mailing list