[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sat Aug 27 11:12:01 CEST 2011


2011/8/18 Espen Isaksen <espen.isaksen at gmail.com>:

> Er det vanlig å sette oppe en wikiside der vi kan holde oversikt over
> hva som er gjort i den her type prosjekter?

har du eller noen andre startet en slik side?

jeg har laget noen "waterway"-relasjoner.
det er overraskende lett å gjette hvilke vann og elver som hører
sammen, og det er mange av elvene og bekkene som er tegnet inn i OSM.

inne i Nordmarka mangler det noen elver for å gi tilstrekkelig helhet,
feks: Katnoselva, Spålselva, Heggelielva, Oppkuvbekken

mer bynært har vi 10 elver i Oslo:
http://www.osloelveforum.org/
http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/vassdrag_og_fjord/vassdragene_i_oslo/

spesielt trenger Alnavassdraget litt opprydding: Alnaelva veksler
mellom stream og river og segmenter mangler (antagelig der den er lagt
i rør).


More information about the kart mailing list