[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Edward Welbourne eddy at opera.com
Tue Aug 30 10:45:25 CEST 2011


> * jeg bruker "river" etter definisjonen på wiki: river når en voksen 
> person ikke kan hoppe over. For Alna er det ca. der den går sammen med 
> bekken som kommer fra nord ved Huken.

... men river blir aldri til stream (uten at man tar ute mye van till
drikkevann, landsdyrking eller industri) !  Hvis man kan ikke hoppe
over *men* man kan enkelt går over (vannet er ikke dypere enn
c. 20cm), det er barre et bred del av en stream.  Så kansje wikien bør
snakker om delen av strømen som er for dyp til å gå (enkelt) i - hvis
man kan ikke hoppe over *den* er det en river.

	Eddy.


More information about the kart mailing list