[NUUG kart] Vedr: (no subject)

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Fri Dec 2 15:46:12 CET 2011


2011/12/1 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> Eg oppdaga problemet for ei tid tilbake og endra det frå natural=coastline
> til natural=island eller noko slikt. Eg er litt overaska over at det ikkje
> har endra seg.
>

Så då kan me iallfall konkludere med at dette neppe er Øystein (
ofykse-f at yahoo.com) sin feil(?). Men det ser ut til å vera ein feil som me
treng hjelp til å finne ut av, for det er ganske alvorleg at store deler av
Hordaland er oversvømt...

Eg prøvde å sjå på det og kunne ikkje finna noko feil.

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20111202/948abd03/attachment.htm 


More information about the kart mailing list