[NUUG kart] Vegar rundt parkar (og andre område )

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Mar 14 20:29:59 CET 2011


2011/3/14 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> Der dei som nokon gongar synest det er OK, er der vegen (veg, ev. med fortau)
> ligg *rett ved* området, utan noko form stengsel mellom dei. Tilsvarande gjeld
> overgang mellom to område (eks. mark til myr eller mark til skog). Her kan ein
> i teorien få eit heildekkande «lappeteppe» over landområde.

det er også en tredje løsning:
jeg har sett på AR50, som jeg regner med at benyttes til
landskapsdelen av N50 og som er fritt tilgjengelig, og der har de
valgt løsningen med heldekkende lappeteppe. men ingenting overlapper.
her benyttes multipolygoner for å definere flatene, mens da ways i OSM
ville blitt utagget og dermed fungerer som grenselinjer mellom
områdene.

personlig synes jeg imidlertid det blir fint å tegne med litt gap,
siden dette også får frem strukturen i kulturlandskapet. dobbelt
arbeid riktignok.


More information about the kart mailing list