[NUUG kart] NUUG Foundation støtter sak om kommunegrensene

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Fri Mar 18 14:00:32 CET 2011


2011/2/28 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> 2011/2/28 Øyvind Hanssen <ohanssen at acm.org>:
>
> > Men tro meg, jeg ønsker å få med OSM kartmateriale og OSM
> > kunne også være en platform for å samle inn og presentere data som
> > kartverket ikke nødvendigvis har i dag.
>
> dette er viktig: OSM _er_ en slik plattform.


Ikkje berre er OSM ein slik plattform, det er den beste plattformen du kan
bruke, på grunn av alle verktya, brukar- og utviklarsamfunnet, moglegheitene
for vidarebruk, og ikkje minst andre sine moglegheiter for vidarebruk og for
å bygge vidare på det du bidrar med.

Ein «røde kors»-boks på fjellet i samband med tur-/skiløyper er til dømes
interessant både for turlag og redningsteneste. Eit døme er at her i Sogn
har me prosjekt for turløyper som kjem til å kartlegge dette, så kan du med
redningsteneste bygge vidare på det.

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110318/cbaa8a45/attachment.htm 


More information about the kart mailing list