[NUUG kart] Hvordan bør kartproblemer meldes fra fiksgatami til OpenStreetmap?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Mar 26 22:58:56 CET 2011


En del av henvendelsene som kommer til FiksGataMi omhandler mangler
ved OpenStreetmap.  Hvordan bør vi håndtere slike for å øke sjansen
for at OSM-ere i Norge forbedrer de etterspurte områdene?

Her er noen eksempler som er rapportert inn i FiksGataMi:

  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/683 >
  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/780 >
  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/1533 >
  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/1537 >
  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/1997 >
  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/2063 >
  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/2383 >

Vi har også fått noen tilbakemeldinger fra kommuner som observerer at
kartet i deres område er mangelfullt.

Bør vi sende folk til <URL: http://www.openstreetbugs.org/ >?  Eller
er det en annen tjeneste som er bedre til slikt?

Vi ber naturligvis kommunen om å bistå med kartdata hvis de vil ha
bedre kart i sitt område, og i noen tilfeller er dette starten på en
dialog rundt frigjøring av kommunale data, men jeg er altså i denne
eposten ute etter å få vite hvordan OpenStreetmap-miljøet vil ha
beskjed om mangler ved kartet for å øke sjansen for at noen fikser de
etterspurte områdene. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i foreningen NUUG og prosjektleder av FiksGataMi


More information about the kart mailing list