[NUUG kart] Hvordan bør kartproblemer meldes fra fiksgatami til OpenStreetmap?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Mar 28 10:30:28 CEST 2011


Petter Reinholdtsen wrote on 26.03.2011 22:58:56:

> 
> En del av henvendelsene som kommer til FiksGataMi omhandler mangler
> ved OpenStreetmap. Hvordan bør vi håndtere slike for å øke sjansen
> for at OSM-ere i Norge forbedrer de etterspurte områdene?
> 
> Her er noen eksempler som er rapportert inn i FiksGataMi:
> 
>  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/683 >
>  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/780 >
>  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/1533 >
>  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/1537 >
>  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/1997 >
>  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/2063 >
>  <URL: http://www.fiksgatami.no/report/2383 >
> 
> Vi har også fått noen tilbakemeldinger fra kommuner som observerer at
> kartet i deres område er mangelfullt.
> 
> Bør vi sende folk til <URL: http://www.openstreetbugs.org/ >? Eller
> er det en annen tjeneste som er bedre til slikt?
> 

Jeg er for at vi standardiserer, og det vil si at dette bør håndteres med 
opentreetbugs. Jeg synes ikke brukeropplevelsen her er bra, det bærer alt 
for mye preg av å være et verktøy for utviklere. Noe med samme 
brukergrensesnitt som fiksgatami hadde vært fint. Kanskje vi bør sikte mot 
å lage noe slikt?

Jeg tar gjerne en tur å titter på det som kommer inn i området Asker og 
Bærum. Så det var en på Bærums Verk.

-Sverre
More information about the kart mailing list