[NUUG kart] Posisjoner og data om norske fyrlykter

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Wed Mar 30 23:41:41 CEST 2011


Jeg er bidragsyter til OpenStreetMap[1], et prosjekt som blant annet har
som mål å samle inn og gjøre geodata tilgjengelig. Det er blant annet
lagt inn informasjon om mange norske fyr i databasen til OpenStreetMap,
som hovedsakelig baserer seg på NGA List of Lights, Pub. 115. Denne
listen ser imdilertid ut til å være noe mangelfull, og dessuten er
fyrenes posisjon oppgitt med svært dårlig nøyaktighet.

Jeg antar at Kystverket har bedre data om norske fyrlykter, og lurer på
det vil være mulig å få tilgang til disse, gjerne i maskinlesbar form
med tanke på å legge informasjonen inn i OpenStreetMap, og dermed
forbedre kvaliteten på databasen.

For at disse dataene i så fall skal kunne brukes av OpenStreetMap må de
kunne distribueres i henhold til to lisenser, ODbL[2] og CC-BY-SA[3].
(OpenStreetMap er i ferd med å skifte skifte lisens, så i en
overgangsperiode må informasjon som legges inn i databasen gjøres
tilgjegngelig under begge lisensene.) Hensikten med disse lisensene er,
i korte trekk, å sikre fri bruk og distribusjon av informasjon, så en
måte å tilfredsstile kravene til disse lisenensene vil for eksempel være
om Kystverket tillater at data om norske fyrlykter kan brukes og
distribueres uten restriksjoner. Det ville være flott om det var mulig!


Vennlig hilsen
Håkon Stordahl

[1] http://www.openstreetmap.org/
[2] http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
[3] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


More information about the kart mailing list